Nabízím Vám zahradnické, sadovnické, parkové, krajinářské a lesnické služby, od vytvoření plánů výsadeb a následné péče letniček, cibulovin, skalniček, trvalek, keřů, živých plotů, stromů, stromořadí, sadů i zeleniny,  po realizaci terénních úprav a výsadeb, následnou údržbu a obnovu zeleně, až po likvidaci. Působím v soukromých zahradách, parcích, sadech, veřejných plochách, krajině a lesích s využitím dlouholetých zkušeností a profesionálního vybavení.

Zahradnické práce

Provádím řez živých plotů, keřů, ovocných stromů, výchovný řez, tvarovací řez, bezpečnostní řez a redukce korun stromů (nikoliv vzrostlých) i s použitím lanové techniky. Zakládám travnaté plochy a květnaté louky výsevem kvalitního osiva a včasnou sečí, hnojením a případnou chemickou ochranou či pletím udržím Váš trávník nebo květnatou louku ve formě. Instaluji základní závlahové systémy, kapénkový a rozprašovače. Při výsadbách, údržbě a řezech dřevin dodržuji potřebné agrotechnické lhůty, platné normy, dané postupy a bezpečnost práce. 

Při tvorbě návrhů přihlížím k přání klienta, místním podmínkám (světelné, dispoziční, půdní a vodní) a snažím se o harmonické propojení rostlin, dřevin, přírodních a zahradních prvků s okolní zástavbou a stávající zelení, s použitím dostupného a kvalitního zahradnického sortimentu, tak aby ve Vašem okolí stále něco kvetlo a působilo svou přirozenou krásou.

Zahrady Petr

Důležitou součástí života je voda tekoucí i klidná hladina jezírka s živočichy, rostlinami a rozmanitým břehovým porostem s nízkou energetickou náročností (obnovitelné zdroje, dostupnost vody). Výsadbou suchomilných rostlin, mulčováním záhonů (štěrk, kůra a jiné rostlinné zbytky), stavbou opěrných zdí, drenážních koryt, skalek a chodníků lze snížit nároky na vodu a údržbu.

 

Aktuálně

Podzim je čas sklizně a přípravy rostlin na zimní období

  • řez některých trvalek, keřů, živých plotů a stromů
  • úklid rostlinných zbytků a listí, pletí, čištění zarostlých pozemků
  • výsadba keřů a stromů
  • obnova a příprava záhonů
  • úprava terénu, zahradní stavby
  • kácení dřevin

Kontaktní formulář

 

 

 

"Pokud se správně podíváte, uvidíte, že celý svět je zahradou.“
Frances Hodgson Burnett