Úplná péče o zahrady, veřejnou zeleň, sady a parky s ohledem na dodržení všech potřebných agrotechnických lhůt, platných norem a daných postupů.

 • Vypracování návrhu výsadby a jeho realizace
 • Provádění následné péče po výsadbách keřů a stromů, tvorba návrhů následné péče a pěstebního plánu
 • Výsadba okrasných i výnosných rostlin, keřů a stromů
 • Odborný řez a tvarování živých plotů, keřů, ovocných a okrasných stromů (i v extrémních terénech a výškách pomocí lanové techniky)
 • Kácení dřevin včetně vypracování žádosti ke kácení dřevin rostoucích mimo les, v případě potřeby zajištění odborného znaleckého posudku soudním znalcem
 • Sečení trávníků a travnatých ploch pojezdovou sekačkou a křovinořezem, zakládání travnatých ploch a druhově vhodných květnatých luk výsevem, jejich obnova, hnojení, chemická ochrana a pletí 
 • Zakládání skalek a záhonů, např. vyvýšených, proutěných a zeleninových (i permakulturní) mulčovaných na netkané textilii štěrkem, kačírkem, kůrou nebo jinými rostlinnými zbytky
 • Stavby opěrných zdí a schodů z kamene nebo dřeva, kamenných a mlatových chodníků, drenážních koryt, potůčků a jezírek, terénní úpravy a další drobné zahradní stavby
 • Úplná péče o cibuloviny, skalničky, letničky, trvalky, traviny, pokojové rostliny, keře a stromy – biotická a chemická ochrana rostlin, výživa a hnojení, pletí záhonů, přesazování, řez
 • Obnova záhonů, zahrad, sadů a veřejných ploch, čištěních neudržovaných pozemků
 • Úklid listí a likvidace odpadu

Kontaktní formulář